پایگاه دانش دمیل

در این دوره آموزشی برگزار شده توسط دمیل به مجموعه اقداماتی که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه صورت می‌گیرد پرداخته می‌شود. 

​​امنیت شبکه

​23 دقیقه​​​​​​​

با ما بیاموزید

پایگاه دانش دمیل

خواندن 4 دقیقه

مهندسی نرم افزار

دمیل در این آموزش بر تحلیل و ایجاد ساختار نرم افزاری اصولی تمرکز دارد.

پایگاه دانش دمیل

​23 دقیقه​​​​​​​

​​DevOps

​​​متخصصین دمیل در این ویدیو در مورد تضمین کیفیت منابع سرورها و چالش‎های آن با شما صحبت می‌کنند.

پایگاه دانش دمیل

​23 دقیقه​​​​​​​

​​​SaaS

بررسی چالش‌های ارائه سرویس‌ نرم افزاری به کسب و کارهایی که دیدگاه شفافی به صنعت IT ندارند.

پایگاه دانش دمیل

​23 دقیقه​​​​​​​

​​​​منابع سرور

دمیل تجارب خود را در مورد تامین و اشتراک گذاری منابع  سرورها با شما در میان می‌گذارد.