​ما نتایج فوق العاده‌ای از تیم‌های هم مسیر را در مجموعه مشاهده کرده و تاثیر مثبت آن بر رشد فردی اعضا و توسعه چابک اهداف آنان را لمس کردیم، از این رو در تلاش هستیم تا این چرخه را گسترش دهیم

همدل و همراه

از دیدگاه دمیل یکی از تمایزات میان افراد راهبر و تاثیرگذار  با سایر متخصصین در صنعت IT، علاقه‌مندی به بخش مربوطه و در نتیجه تصمیم گیری مناسب با استفاده از اطلاعات به روز در لحظات است.

علاقه‌مند و پرشور

هوشمندی یک فرد سخت کوش برای تمامی افراد یک تیم نتیجه‌ای شگفت انگیز به همراه دارد، در هر دو مسیر در کنار یکدیگر هستیم.

سخت کوش و هوشمند

فرصت‌های شغلی دمیل

اگر میخواهید با ما هم‌مسیر شوید ما در موقعیت های شغلی زیر منتظرتان هستیم:

 (NodeJs) Senior Backend Developer

Fulltime

 Support Engineer

Fulltime

Service Desk Support Engineer​​​​​​​

Fulltime

 Front-End Developer

Fulltime